MPS-GAP gecertificeerd

 

Dit keurmerk geldt voor onze bloembollen op pot-productie. MPS staat voor Milieu Plan Sierteelt en heeft als doel o.a. het reduceren van gebruik van bv. ontsmettingsmiddelen, zuinig omgaan met energie en het verwerken en scheiden van afval. Ook sociale aspecten m.b.t. het personeel behoren tot de punten waar naar wordt gekeken. Wij zijn met dit certificaat verplicht om onze bloembollen in te kopen van MPS-gecertificeerde kwekers.

 

Meer over MPS is te lezen op www.my-mps.com

 

Geen zwarte trays en potten

Zwarte kunststof trays en potten zijn het goedkoopst maar ook het moeilijkste te recyclen en worden derhalve in de afvalstroom in de meeste gevallen verbrand. Vandaar dat wij deze kleur potten en trays niet meer gebruiken en de extra inkoopkosten (ca. 5%) voor lief nemen voor potkleuren die wel goed recyclebaar zijn.

 

Ontsmetting van bollen

Tot vorig jaar werden nagenoeg al onze bloembollen ontsmet ter voorkoming van ziekten en schimmels na het opplanten van deze bollen op potten. Dit zijn overigens allen middelen die wettelijk zijn toegestaan. Vorig jaar hebben we hier nog eens kritisch naar gekeken en in overleg met onze adviseur in deze besloten om ontsmetting te beperken tot alleen narcissen. De andere gewassen worden voor het planten niet meer ontsmet. Om te voorkomen dat we hierdoor meer uitval krijgen moeten we nog secuurder kijken naar de door ons ingekochte bloembollen.

 

Afvalscheiding

Uiteraard wordt al onze afval gescheiden. Dit betreft o.a. organisch afval, hout, papier/karton en restafval. Deze worden in aparte afvalstromen afgevoerd.